ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Vechem Kimya olarak sürdürülebilir bir çevre için çalışıyor ve üretimlerimizde doğa dostu teknolojik sistemler kullanıyoruz. Çevre politikamızın başlıca ilkeleri;

Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatlarının hükümlerine uymak,
Çalışanlarımızı, tüm 3. Şahıs ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek ve bu amaçlı eğitimler vermek,
Kirliliği kaynağında tespit ederek, çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek,
Doğal kaynakları verimli kullanmak,
İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek her türlü işlem ve faaliyetlerden kaçınmak.