gazlı söndürme sistemleri
gazlı söndürme sistemleri

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDEKİ BAŞLICA AMAÇ ORTAMIN O2 (OKSİJEN) SEVİYESİNİ DÜŞÜRMEK VE ISINAN HAVAYI SOĞUTMAKTIR.

KULLANILAN GAZLAR

1-FM200

2-CO2

3- ARGON

4-NOVEC 1230

FM 200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Günümüzde çıkan yangınların artık hayati bir tehlike yaratmaması için kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinden en kullanışlı olanlarından biri de FM 20 Söndürme Sistemleri dir. Kullanan iş yerlerine sorulduğunda en fazla beğenilen özelliği kokusunun olmaması ve renginin saydam olmasıdır. Ayrıca karşılaşılan en popüler cevaplardan biri de insan hayatını riske atacak herhangi bir işlev oluşturmamasıdır. Bunun yanı sıra yangının olduğu bölgeye püskürdüğünde en ufak bir zarar oluşturmaması da FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri nin en faydalı yönlerinden biridir. Bu sistem yangına müdahale sistemlerinin standardizasyonunu belirleyen ISO14520 standardına uygu olarak üretilmektedir.

İş yaşamını ve konut hayatını şok edici bir şekilde sarsan ve tüm düzenin belirli bir süre bozulmasına yol açan, kimi zaman can çoğu zaman ise mal kaybına yola açan büyük yangınların önlenmesi için önceden alınacak tedbirlerden biri de FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin bulundurulmasıdır. Renksiz ve kokusuz olması FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin çok tercih edilmesine neden olmaktadır.

 

KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ

Havadaki azot ve oksijenin alt katmanlara doğru itilmesini sağlamak karbondioksitli yangın söndürücü özelliklerinden en önemlisidir. Zaten yangını önlemenin ana prensibi alevlerin ve ısının havayla temasının kesilmesidir. İşte karbondioksitli yangın söndürücüler bunu çok hızlı şekilde gerçekleştirdikleri için hızlı sonuç alırlar ve güven içinde kullanılırlar. Bu hızlı etki insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği için personelin hızlı tahliyesi ve profesyonel ekiplerin maskeli müdahalesi en sağlıklı tercih olmaktadır.

Diğer sistemlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri minimal iken CO2 gazının etkisini maksimum olmaktadır. Ortamdaki oksijenin azalması sadece insanlar için değil, hayvanlar ve bitkiler için de dezavantajlı bir durumdur. Bu yüzden CO2 gazlı söndürme sistemleri kullanıldıktan sonra ortamın çok iyi bir şekilde havalandırılması ve temizlenmesi önemlidir.

Karbondioksit gazı yangınların gizli şekilde yeniden tutuşmasını önleyici özelliği ile de yeni riskleri bertaraf eder. Elektrik ve elektronik sebepli yangın türlerinde hızlı etki eder ve itfaiye ekiplerinin kontrolünü kolaylaştırır