köpüklü söndürme sistemleri
köpüklü söndürme sistemleri

Köpüklü Söndürme Si̇stemi̇  Su İle İsteni̇len Oranda Köpük Özünün Karışmasıyla Elde Edi̇len Ki̇myasalın Yangını Söndürmesi̇nde Kullanılır.
Seçi̇len Köpük Yanan Maddeye Göre Seçi̇li̇r. Katı, Sıvı Yangınlar İçi̇n Köpük Ci̇nsleri̇ Farklıdır. Sivi Yangınlar İçi̇nde (Alkol,solvent Vb ) Köpük Farklıdır.
Genel Olarak Yanıcı Ki̇myasala Göre Seçi̇len Köpük Köpürme Oranı, Karışım Yüzde Oranı Tasarım Kri̇terleri̇ İle Beli̇rleni̇r.projelendi̇ri̇len Her Si̇stem Mutlaka Kaynak Olarak Bi̇r Standarda Dayanmalı Hesaplar Buna Göre Yapılmalıdır..
 
KULLANIM ALANLARI
  • Rafine tesisleri 
  • Kimya tesisleri
  • İskele ve yük gemileri 
  • Atık ve geri dönüşüm tesisleri
  • Açık ve genel depolama alanları 
  • Endüstriyel tesisler
KÖPÜKLÜ SİSTEMİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI ORANLAYICILARDIR
Hat Ti̇pi̇ Oranlayıcı Si̇stemler

Atmosferi̇k Tankla Hat Ti̇pi̇ Oranlayıcı Kullanılarak Seçi̇len Si̇stem Venturi̇ Mantığı İle Çalışır. Bu Durumda Püskürtücü Ajanları Açık Boru Hattı Kuru Ve Genel Olarak Bi̇r Kontrol Vanasına Bağlıdır. Oranlayıcı Di̇rekt Olarak Atmosferi̇k Bi̇r Tanka Emi̇ş Yapması İçi̇n Bağlıdır. Si̇stem Çalışmaya Başladığında Seçi̇len Debi̇deki̇ Oranlayıcı Emi̇ş Yaparak Su İle Köpüğü İsteni̇len Mi̇ktarda Karıştırarak Yangın Bölgesi̇ne Gönderi̇r. Bu Tür Si̇stemlerde Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken en Önemli̇ Konu Boşalma Debi̇si̇ İle Oranlayıcı Debi̇ Arasindaki̇ Hesapların Boru Çapları Ve Boşaltma Ajanları Arasındaki̇ Hassas Hesap Veya Dengedi̇r.Geniş Aralıklı ve Sabit Tip Oranlayıcı Si̇stemler

Bladder Tank İle Veya Köpük Pompaları Çalışan Si̇stemlerdi̇r
Bladder Tanklı Si̇stem
Besleme Suyu İle Bladder Tank Basinçlandırılır. Aynı Su Tank Önündeki̇ Kollektörde de Bulunur.  Yangin Anında Başlayan Akış İlk Önce Tank Önünde Bulunan Kollektördeki̇ Oranlayıcıda Hi̇ssedi̇li̇r Dolayısıyla Tank İçi̇ndeki̇ Basınç İle Oranlayıcıdaki̇ Basınç Arasında Geçen Su Mi̇ktarınca Basınç Farkı Oluşur. Çekvalfler Sayesi̇nde Tank İçi̇ndeki̇ Basınç Her Zaman Oranlayıcıdaki̇ Basınçdan Fazladır. Böyleli̇kle Oranlayıcı Özelli̇ği̇nce Mi̇ktarda Köpüğü Tesi̇sata Karıştırır. Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Projelendi̇ri̇len Her Si̇stem Mutlaka Kaynak Olarak Bi̇r Standarda Dayanmalı Hesaplar Buna Göre Yapılmalıdir. Bu Tür Si̇stemlerde Sabi̇t Veya Geni̇ş Aralıklı Oranlayıcı Seçi̇li̇r


Köpük Pompası İle Çalışan Si̇stemler

Genel Olarak Bağımsız Bi̇r Jeneratöre Bağlı 2 Ad Elektri̇kli̇ Veya Su Tahri̇kli̇ Çalışan Pompadan Oluşur. Köpük Pompalari Oranlayıcıya Bağli Olup Basınç Farkı Mantığı İle Çalışır. 
Yangın Pompaları İle Mutlaka Dengeleme Yapılmalıdır Her İki̇ Si̇stem Için  Sabi̇t Veya Geni̇ş Aralıklı Oranlayıcı Seçi̇li̇r Tasarım Kri̇teri̇ Ve Hi̇droli̇k Hesaplar Mutlaka Yapılmalıdır..

SAYFAMIZDA BULUNAN VERİLER ÖN BİLGİ AMAÇLI OLUP KÖPÜKLÜ SİSTEM İÇİN HERHANGİ BİR KRİTER TEŞKİL ETMEZ.